Werken bij Foxtaal als Vrijwilliger

Voor de cursisten van onze inburgeringscursussen zoeken wij enthousiaste vrijwilligers. Je kunt als taalmaatje of als klassenassistent aan de slag.


Waarom vrijwilliger worden?

Vrijwilligers die al langer voor ons actief zijn, vertellen hoe leuk en motiverend het is om wekelijks iets te ondernemen met een nieuwkomer. Onze cursisten krijgen zelfvertrouwen en vinden het heel fijn om samen met een taalvrijwilliger af te spreken en de maatschappij te leren kennen. Het is mooi om hier als vrijwilliger een bijdrage aan te leveren. Bovendien is het kennismaken met andere culturen inspirerend. Je geeft iets, maar je krijgt er ook iets moois voor terug.


Training

Als je als vrijwilliger aan de slag wilt, krijg je een intakegesprek en een gratis basistraining. De training bestaat uit vier dagdelen. Tijdens deze training krijg je kennis en handvatten aangereikt om direct toe te passen in de praktijk als taalvrijwilliger.


Ondersteuning

Wij bieden

 • Ondersteuning door onze vrijwilligerscoördinator;
 • Informatie en tips;
 • Regelmatig contact met de vrijwilligerscoördinator.


Ook worden groepsbijeenkomsten met andere taalvrijwilligers georganiseerd.

Taalvrijwilliger bij Foxtaal

Leuk dat je geïnteresseerd bent om taalvrijwilliger te worden bij Foxtaal. Hier lees je informatie over de taken van een taalmaatje en een klassenassistent bij Foxtaal. Ook vertellen we over de procedures en wat we van elkaar mogen verwachten.


Vrijwilliger worden bij Foxtaal, hoe werkt het?

Nadat je je aangemeld hebt bij Foxtaal, neemt de vrijwilligerscoördinator contact met je op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Tijdens het gesprek krijg je informatie over Foxtaal, we inventariseren je wensen en we bespreken of de functie van taalmaatje of klassenassistent iets voor je is. Om een goed beeld te krijgen van de cursisten en de manier waarop Foxtaal werkt, loop je een deel van een inburgeringsles mee.


Als jijzelf en wij nog steeds enthousiast zijn, vragen we je om een vrijwilligersovereenkomst te tekenen en vragen we een VOG voor je aan. Vervolgens zoeken we een cursist of groep die bij je past en vindt de koppeling plaats. Voordat je aan de slag gaat, ontvang je informatie over de cursist en/of de groep en maken we afspraken over je inzet. We werken met een proefperiode van 2 maanden.


Wat wordt er van een taalvrijwilliger verwacht?

Als je de Nederlandse taal beheerst, sociaal bent ingesteld en geïnteresseerd bent in andere culturen, ben je een geschikt taalmaatje. Integratie en zelfredzaamheid van de cursist staan voorop. Het is belangrijk dat je als taalvrijwilliger een motiverende rol op je kunt nemen. Daarnaast vinden we het fijn als je met een computer kunt werken en via e-mail bereikbaar bent.


Wat doet een taalmaatje?

Als taalmaatje help je een cursist van Foxtaal met het verbeteren van de Nederlandse taal. Het praktisch gebruik van de taal en het opbouwen van zelfvertrouwen zijn belangrijk. Tijdens een wekelijks bezoek oefenen jullie samen het Nederlands. Hoe? Dat wisselt per koppel. In ieder geval op een praktische manier die aansluit bij wat de cursist (beter) wil kunnen in het Nederlands. Je kunt met elkaar praten, lezen, televisiekijken of wandelen en zo Nederlands oefenen. Je wordt voor een bepaalde periode gekoppeld en je ziet elkaar 1x per week gedurende 1 tot 1,5 uur. Je kunt zelf je tijd indelen en de afspraken met je deelnemer maken. Voor de continuïteit en structuur is het wel aan te raden om elke week op dezelfde dag en tijd af te spreken.


Wat doet een klassenassistent?

Een klassenassistent ondersteunt de docent in de inburgeringslessen. We houden bij Foxtaal rekening met de verschillen en persoonlijke leerwensen van onze cursisten en de extra inzet van onze vrijwilligers maakt het mogelijk om hierop in te spelen. De lessen bij Foxtaal duren 3 uur. Meestal zijn de tijden van 9:15 tot 12:15 uur en van 13:00 tot 16:00 uur. Tussendoor is er een pauze van 15 minuten. Sommige assistentes zijn er het hele dagdeel, anderen zijn er een deel van de les. Dit overleg je met de docent.


Welke ondersteuning krijgt een taalvrijwilliger?

We vinden het belangrijk dat de taalvrijwilligers bij Foxtaal goed geïnformeerd zijn en in staat zijn om onze cursisten prettig te ondersteunen. Elke nieuwe vrijwilliger volgt daarom een basistraining taalvrijwilliger van Taal voor het Leven via de stichting Lezen & Schrijven. Een vrijwilligerscoördinator van Foxtaal begeleidt de vrijwilligers en jullie hebben samen regelmatig contact om de voortgang te bespreken. Foxtaal organiseert twee keer per jaar een informatiebijeenkomst met andere vrijwilligers. Ook krijg je toegang tot documenten die informatie geven over het leren van een tweede taal en die ideeën geven over wat je kunt doen tijdens de afspraken. Verder ben je via een collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente verzekerd.


Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Marion de Vos, telefoon 06-51913065.

Profiel taalmaatje Foxtaal

Functieomschrijving taalmaatje 

Een taalmaatje biedt 1 op 1 ondersteuning aan een cursist die een inburgeringstraject volgt bij Foxtaal. De focus van de activiteiten wordt bepaald door de individuele doelen van de inburgeraar, maar meestal ligt de focus op het verbeteren van de mondelinge vaardigheden. Je neemt initiatief om hem/haar zoveel mogelijk te laten spreken en te oefenen. Hierbij kun je gebruikmaken van materialen die bij Foxtaal en in de bibliotheek aanwezig zijn. 


Een taalmaatje moet in staat zijn om de ondersteuning zelf in te vullen. Op de achtergrond is er altijd een professionele vrijwilligerscoördinator aanwezig voor begeleiding. 


Functie eisen 

Om een succesvolle relatie met de cursisten van Fox op te kunnen bouwen en hen adequaat te ondersteunen zijn de volgende eigenschappen van belang: 

 • Je bent sociaal vaardig en creatief in gespreksvoering; 
 • Je hebt interesse in en een open houding naar mensen uit verschillende culturen;
 • Je bent betrouwbaar, geduldig en open-minded; 
 • Je bent je bewust van je rol als vrijwilliger en de plek in het taalleerproces van de cursist;
 • Je kan reflecteren op je eigen praktijk en bent bereid te leren en te ontwikkelen;
 • Je accepteert begeleiding van een vrijwilligerscoördinator en een professionele docent;
 • Je staat open voor feedback en coaching;
 • Je bouwt respectvolle, positieve en samenwerkingsrelaties op met collega’s en cursisten en communiceert effectief met hen. 


Competenties na de basistraining 

 • Als taalmaatje volg je een basistraining voor taalvrijwilligers. Na deze training beschikt je over de volgende competenties: 
 • Je bent je bewust van/hebt kennis over hoe een taal wordt geleerd; 
 • Je bent in staat om te werken met deelnemers in een-op-een- en groepssituaties;
 • Je kunt je taalniveau aanpassen aan dat van de anderstalige; 
 • Je kunt taal uitlokken bij de anderstalige. 


Tijd en plaats

De tijdsinvestering is gemiddeld 1 tot 2 uur per week, op locatie van Foxtaal in Voorburg of op een andere neutrale locatie, gedurende een periode van minimaal 6 maanden. 


Wat heeft Foxtaal je te bieden? 

 • Je ontmoet bijzondere mensen met verschillende achtergronden en culturen;
 • Je maakt deel uit van een enthousiast team; 
 • Je ontvangt veel waardering van cursisten en docenten, 
 • Je ontvangt ondersteuning en scholing door een professionele vrijwilligerscoördinator en docenten; 
 • Je krijgt basistraining, deskundigheidsbevordering, informatieavonden en uitwisseling met andere vrijwilligers. 

Profiel klassenassistent Foxtaal

Functieomschrijving klassenassistent 

Een klassenassistent bij Fox ondersteunt binnen de klassensituatie de cursisten van Fox. Een klassenassistent geeft geen les, maar is het paar extra handen in de klas die nodig zijn bij het gedifferentieerd werken. Een klassenassistent ondersteunt individuele leerlingen of kleine groepjes van maximaal vijf personen. 


De docent stuurt de klassenassistent in de les aan en vertelt de vrijwilliger op welke manier de extra ondersteuning aangeboden wordt. 


De werkzaamheden 

Als klassenassistent geef je 1 op 1 begeleiding aan cursisten die een inburgeringstraject volgen of je ondersteunt een klein groepje. Je oefent bijvoorbeeld een spreektaak met een cursist of je werkt aan een specifieke leervraag die de docent heeft aangegeven. 

Je koppelt terug aan de docent en houdt de docent op de hoogte van de voortgang van de cursisten. 


Functie eisen 

Om een succesvolle relatie met de cursisten van Fox op te kunnen bouwen en hen adequaat te kunnen ondersteunen zijn de volgende eigenschappen van belang: 

 • Je bent sociaal vaardig en creatief in gespreksvoering; 
 • Je hebt interesse in en een open houding naar mensen uit verschillende culturen;
 • Je bent betrouwbaar, geduldig en open-minded;
 • Je bent je bewust van je rol als vrijwilliger en de plek in het taalleerproces van de cursist;
 • Je kan reflecteren op je eigen praktijk en bent bereid te leren en te ontwikkelen;
 • Je accepteert begeleiding van een vrijwilligerscoördinator en een professionele docent;
 • Je staat open voor feedback en coaching; 
 • Je bouwt respectvolle, positieve en samenwerkingsrelaties op met collega’s en cursisten en communiceert effectief met hen. 


Competenties na de basistraining 

Als klassenassistent volg je een basistraining voor taalvrijwilligers. Na deze training beschik je over de volgende competenties: 

 • Je weet/bent je bewust hoe een taal wordt geleerd; 
 • Je bent in staat om te werken met deelnemers in 1 op 1 -en groepssituaties;
 • Je kunt het taalniveau aanpassen aan dat van de anderstalige; 
 • Je kunt taal uitlokken bij de anderstalige. 


Tijd en plaats 

De tijdsinvestering is gemiddeld 3 tot 4 uur per week, op locatie van Foxtaal in Voorburg, gedurende een periode van minimaal 6 maanden. 


Wat heeft Foxtaal je te bieden? 

 • Je maakt deel uit van een enthousiast team; 
 • Je ontmoet bijzondere mensen met verschillende achtergronden en culturen;
 • Je ontvangt veel waardering van cursisten en docenten, 
 • Je ontvangt ondersteuning en scholing door een professionele vrijwilligerscoördinator en docenten; 
 • Je hebt beschikking over een basistraining, deskundigheidsbevordering, informatieavonden en uitwisseling met andere vrijwilligers.

Voor meer informatie over het vrijwilligerswerk bij Foxtaal kan je contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator: 

Marion de Vos 

Tel: 06-519 13 065


Foxtaal B.V. 

Kantoor/cursuslocatie Fransstraat 16 

2274 AX VOORBURG

Tel: 070-33 56 149

Marion@foxtaal.nl