Cursussen en trainingen

Intake

Na je aanmelding ontvang je van ons een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens het gratis intakegesprek bepalen we je taalniveau en leerbaarheid. Ook bespreken we je wensen en beschikbaarheid. Van de intake ontvang je een rapportage met een advies voor een taaltraject.


Ben je geïnteresseerd?

Alfabetisering

De cursus alfabetisering is geschikt voor mensen die:

 moeten inburgeren en het Latijnse alfabet, dat wordt gebruikt voor het Nederlands, nog niet (goed) kennen of,

 moeten inburgeren en het Latijnse alfabet, maar ook het alfabet van hun moedertaal niet (goed) kennen of,- moeten inburgeren en zelf (bijna) niet naar school zijn geweest of,

 moeten inburgeren en zelf (bijna) niet naar school zijn geweest of,

 schrijven en lezen gewoon nog best moeilijk vinden.

In de cursus leer je (beter) lezen en schrijven in het Nederlands. Je krijgt les van goede, enthousiaste docenten. Je leert handige woorden en zinnen die je in je dagelijks leven kan gebruiken. Zo kan je meer zelf doen zonder de hulp van bijvoorbeeld je familie. Er is veel aandacht voor dagelijkse praktijksituaties. Tijdens de lessen maak je gebruik van een lesboek en de computer. Aan het eind van de cursus heb je niveau Alfa C.

Alfabetisering en inburgeren (regels)

Voor cursisten die moeten inburgeren voor 1 januari 2022

Ben je verplicht om in te burgeren? Als je moet inburgeren, krijg je een brief van DUO. In de brief staat wat je moet doen. Je moet dan de Nederlandse taal en cultuur leren en de inburgeringsexamens halen. Daarna krijg je een inburgeringsdiploma. Je hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit is de inburgeringstermijn.

Lukt het niet om binnen de inburgeringstermijn het niveau A2 van de inburgering te halen? Dan zijn er twee opties:


Toets ontheffing wegens aantoonbaar geleverde inspanningen

* Als je een alfabetiseringscursus hebt gedaan

Als je een lessen hebt gevolgd en na 600 uur niet het inburgeringsniveau (A2) hebt bereikt, kan je ontheffing aanvragen. Foxtaal geeft bericht aan DUO dat je 600 uur les hebt gehad op school. DUO nodigt je uit voor een toets om te laten zien wat u geleerd hebt Tijdens de toets kijkt DUO of u de Nederlandse taal kunt leren.

Als u dat niet of onvoldoende kan, dan zal DUO een ontheffing geven.


Geleverde inspanning

Kan je na 600 uur les wel deelexamens op het niveau A2 halen? Het kan bijvoorbeeld zijn dat je goed kan spreken en luisteren, maar niet goed kan lezen en schrijven. Je slaagt dan op A2 niveau voor de deelexamens spreken en luisteren en voor de andere deelexamens vraag je ontheffing aan. Wanneer je minimaal drie keer een deelexamen geprobeerd hebt, maar niet bent geslaagd én 600 uur naar school bent geweest, zal DUO de ontheffing geven.


Voor cursisten die moeten inburgeren na 1 januari 2022

De inburgering kent drie routes. Een van de routes in de inburgering is de Z-route. Deze route is voor mensen die het taalniveau B1 niet kunnen halen. De Z-route is een programma van taallessen, buitenschoolse activiteiten en meedoen in de buurt (participatie). Bij dit programma haal je maximaal taalniveau A1. Er is geen examen, maar een eindgesprek bij de gemeente na 800 uur taallessen en 800 uur participatie-activiteiten. 

null

Ben je geïnteresseerd?

Inburgering

Ben je verplicht om in te burgeren? Als je moet inburgeren, krijg je een brief van DUO. In de brief staat wat je moet doen. Je moet dan de Nederlandse taal en cultuur leren en de inburgeringsexamens halen. Daarna krijg je een inburgeringsdiploma.

Je hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit is de inburgeringstermijn.


Om de lessen te kunnen volgen moet je gealfabetiseerd zijn. De inburgering bij Foxtaal heeft totaal vier modules. Welke modules je nodig hebt, hangt af van de datum waarop je volgens DUO moet inburgeren en van wat de gemeente in de PIP heeft opgeschreven.


 Module 1: brugklas, niveau A0-A1

Na module 1 kun je onder andere in het Nederlands tellen, klok lezen, korte teksten lezen en begrijpen en je kunt zelfstandig mensen aanspreken en eenvoudige gesprekken voeren. 

 Module 2: niveau A1-A2, inclusief Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM)

Niveau A2 is het niveau dat je nodig hebt om je inburgeringsdiploma te halen. Je kunt zinnen maken in de verleden en de toekomende tijd. Je hoeft niet lang naar woorden te zoeken als je Nederlands praat. Je kunt korte brieven/e-mails schrijven en formulieren invullen. Ook kun je eenvoudige artikelen (in kranten en tijdschriften) lezen en begrijp je wat er op de televisie gezegd wordt.

 Module 3: niveau A2-B1 

Niveau B1 is het niveau dat je nodig hebt om je inburgeringsdiploma te halen in de B1-route. Op B1-niveau kan je je meningen en ideeën verwoorden en kort toelichten, een verhaal vertellen. Je kunt een eenvoudige tekst schrijven, zolang je bekend bent met het onderwerp. Teksten over alledaagse onderwerpen kan je goed volgen. Ook gevoelens en emoties in een tekst begrijp je. Als er duidelijk en niet te snel gesproken wordt over een onderwerp dat je kent, kan je een conversatie goed volgen.


Module 4: Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) (Niet voor cursisten die moeten inburgeren na 1 januari 2022)

ONA is ook een examenonderdeel. Dit wordt pas aan het einde van module 2 gedaan, omdat het taalniveau dat je nodig hebt vrij hoog is. Voor dit onderdeel moet je op internet vacatures kunnen vinden, een cv maken en een sollicitatiebrief kunnen schrijven.


Wet inburgering


 Moet je beginnen met inburgeren voor 1 januari 2022?

Je moet zelf leren voor het inburgeringsexamen. Je kan dat doen hoe en waar u wilt. De meeste mensen gaan naar school om een cursus te doen. Heb je zelf geen geld om de cursus te betalen, dan kan je geld lenen bij DUO. Als je geld leent bij DUO, moet je naar een school met een Keurmerk Inburgeren van Blik op Werk zoals Foxtaal


 Moet je beginnen met inburgeren op/of na 1 januari 2022 of later?

Dan krijgt je een uitnodiging van de gemeente voor een gesprek. Je krijgt dan een toets om te kijken wat je kan. De gemeente maakt een afspraak met je voor deze toets. Als je het gesprek en de toets hebt gehad, toetst school jouw taalvaardigheden. Dat noemen we de brede intake. Daarna maakt de gemeente samen met je een persoonlijk plan. Dat heet het plan inburgering en participatie (PIP). Hierin wordt opgeschreven wat je moet doen om in te burgeren, of je examen moet doen en welke examens je moet doen.

 

Ben je een statushouder? Dan zegt de gemeente naar welke school je kan gaan.  Voor de Z-route kom je naar Foxtaal.

Ben je geen statushouder? Dan mag je zelf je school kiezen. Je bent welkom bij Foxtaal.


 Vrijwillig inburgeren

Vrijwillig inburgeren kan ook. Dat betekent dat het niet verplicht is, maar dat je het zelf wilt. Bijvoorbeeld om te naturaliseren (Nederlandse nationaliteit krijgen) of een sterkere verblijfsvergunning aan te vragen. Je bent welkom bij Foxtaal.


Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

De meeste mensen die moeten inburgeren, moeten ook het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) doen. Het is een van de zes (examen) onderdelen van de inburgering. 

ONA gaat over werken en werk zoeken. Het examen bestaat uit 2 delen:

Het maken van opdrachten maken (een portfolio),

 64-uur ONA-cursus óf een eindgesprek.


 64 uur ONA-cursus

Bij Foxtaal kan je de 64 uur ONA-cursus volgen. Als je deze cursus doet, hoef je geen eindgesprek te doen. Tijdens de les leer je hoe je kan werken in netwerken en wordt het portfolio voorbereid. Ben je klaar met de cursus? Dan stuur je samen met de docent je portfolio digitaal naar DUO. Foxtaal geeft aan DUO door hoeveel uren ONA-cursus je gevolgd hebt. Als DUO 64 uur heeft geregistreerd, ben je geslaagd voor het ONA-examen.

 Kies je voor het eindgesprek?

In het eindgesprek vertel je aan DUO wat je weet van jouw gewenste beroep. En wat je nog moet doen om in Nederland te werken in dat beroep.

De wachttijd voor het eindgesprek is 6 weken. Het eindgesprek duurt ongeveer 30 minuten en is met 2 mensen van DUO. Je krijgt vragen over jouw portfolio.  De uitslag komt te staan in Mijn Inburgering.

Slaag je voor het eindgesprek? Dan ben je geslaagd voor het ONA-examen. Slaag je niet? Dan moet je jouw portfolio opnieuw opsturen. Ook moet je het examen opnieuw betalen en opnieuw het eindgesprek doen.


 Wanneer doe je geen examen ONA?

Je hoeft geen examen ONA te doen als je:

  • volledig arbeidsongeschikt bent.
  • volledig met vervroegd pensioen bent 
  • vrijstelling hebt gekregen omdat je in Nederland hebt gewerkt (je hebt in de afgelopen 12 maanden minstens 6 maanden 48 uur per maand in loondienst gewerkt).
  • inburgeringsplichtig was tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2022 en een diploma van een entreeopleiding (mbo niveau 1) heeft behaald. Deze vrijstelling hoeft je niet zelf aan te vragen.


null

null


Om de lessen te kunnen volgen moet je gealfabetiseerd zijn. De inburgering bij Foxtaal heeft totaal vier modules. Welke modules je nodig hebt, hangt af van de datum waarop je volgens DUO moet inburgeren en van wat de gemeente in de PIP heeft opgeschreven.

Nederlands voor anderstaligen (NT2)

Privéles

Privélessen zijn lessen op maat. Dit kan interessant zijn voor mensen die:

 zich op een specifieke taalvaardigheid willen concentreren,

 in een korte periode intensief willen leren, 

 zich bij een lopende cursus willen aansluiten, maar de eerste lessen gemist hebben,

 overdag geen lessen kunnen volgen,

 onregelmatige uren werken,

 in Nederland willen gaan wonen, maar voor het verkrijgen van een inreisvisum bij de Nederlandse ambassade/consulaat-generaal een basisexamen inburgering buitenland moeten afleggen.

Alle privélessen zijn op aanvraag. De lessen worden op onze leslocatie of online gegeven.

Prijs per module (10 lessen x 1,5 uur) € 1125,00 exclusief materiaal (€ 50,00 - € 100,00).


Hoeveel lessen heeft u ongeveer per taalniveau nodig?

A0-A1    (2 modules = 20 lessen)

A1-A2    (2 modules = 20 lessen)

A2-B1    (4 modules = 40 lessen)

Houd er rekening mee dat je veel tijd nodig hebt voor zelfstudie en huiswerk.


Bel 070 335 6149 om je wensen en de mogelijkheden te bespreken. Je kunt ook het [contactformulier] gebruiken.


Zomercursussen

Tijdens de zomervakantie biedt Foxtaal verschillende zomercursussen aan voor mensen die:

 Extra willen oefenen met een specifieke taalvaardigheid,

 Alvast een start willen maken met het leren van het Nederlands,

 Niet willen stoppen met leren tijdens de zomervakantie.


In 2022 worden de volgende cursussen aangeboden (minimaal:

Cursussen van 2 weken, 4 lesdagen per week, 2,5 uur per les, voor maximaal 12-15 cursisten:

 Schrijfvaardigheid

 Spreken

Kosten: € 280,--, exclusief lesmateriaal.


Cursussen van 4 weken, 4 lesdagen per week, 2,5 uur per les, voor maximaal 12-15 cursisten:

 Alfabetisering

 A0-A1 

 A1-A2

Kosten: € 560,--, exclusief lesmateriaal


Lessen met subsidie

Voor inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg geeft de gemeente Leidschendam-Voorburg subsidie voor het trainen van anderstaligen op het gebied van taal, rekenen, kennis van de sociale kaart en digitale vaardigheden. De cursus is speciaal voor mensen die niet hoog zijn opgeleid en die moeite hebben met de Nederlandse taal.


Staatsexamen


De cursus staatsexamen NT2 is geschikt voor je als je:

 Een opleiding wil volgen op mbo-, hbo- of universitair niveau en waarbij de opleiding om een bewijs van taalvaardigheid vraagt.

 Geen officieel diploma van een Nederlandse opleiding hebt, maar wilt werken op mbo-, hbo- of universitair niveau.

 Wilt inburgeren op een hoog taalniveau/ moet inburgeren op taalniveau B1.

 Wilt naturaliseren en een officieel Nt2-examen op een hoog taalniveau wilt doen. 


Je kunt de examens op twee niveaus doen: Programma I (B1) en Programma II (B2).

-    Programma I heb je nodig als je wilt werken of studeren op mbo-3 of -4 niveau. Op niveau B1 kun je de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Je kunt je zelfstandig redden in de taal. We noemen taalniveau B1 eenvoudig Nederlands, omdat bijna iedereen in Nederland teksten op taalniveau B1 begrijpt. Teksten op taalniveau B1 lezen snel en gemakkelijk.

-    Programma II heb je nodig als je wilt studeren of werken op hbo- of universitair niveau. Op B2 niveau kun je ingewikkelde teksten begrijpen. In gesprekken kun je zonder inspanning vloeiend en spontaan reageren. Over een breed scala van onderwerpen kun je een duidelijke, gedetailleerde tekst schrijven, je kunt een standpunt over een actuele kwestie bespreken en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse mogelijkheden. Dit is het niveau waarop overheden en instanties vaak schrijven.


Foxtaal biedt bij voldoende deelnemers lessen van gecertificeerde docenten aan op beide niveaus. Daarnaast is privéles is ook een mogelijkheid.