Over ons

Wat is Foxtaal?

Foxtaal is allereerst een leergemeenschap; een plek waar cursisten taal-, werknemers-, reken- en sociale vaardigheden kunnen leren. Maar ook kennis van de wereld om hun heen meekrijgen: hoe werkt het in Nederland, waar moet ik zijn voor wat, netwerken, het bedrijfsleven, en vrijwilligerswerk.


Daarnaast vormen we als school een sociale gemeenschap, waarbij we iedereen de mogelijkheid bieden in veiligheid te werken aan zelfvertrouwen en zichzelf kunnen redden. De deur staat altijd open voor leden van de Fox-familie of wie daarbij wil horen.


We halen het beste uit mensen door aan te sluiten bij de talenten van onze cursisten. We houden rekening met verschillen. Dit doen we door ons onderwijs daar waar nodig aan te passen. 


Waarden: veilig leerklimaat, maatwerk, respect, persoonlijke benadering, empowerment


Daarom besteden we aandacht aan talenten, hebben we specifieke aandacht voor de individuele leerlijnen, voor zelfstandig werken en we hebben aandacht voor vergroten van zelfredzaamheid. Samenwerken, communiceren en eigen verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ontwikkeling, je talenten laten zien en benutten, maken dat je klaar bent voor een nieuwe toekomst.


We geloven in een ‘growth mindset’, waarin we cursisten leren om door te zetten, problemen als uitdagingen te zien en te groeien. We staan voor goed onderwijs voor iedereen. Daarom bieden we ondersteuning en doen we een stapje extra als dat nodig is. We bieden goed onderwijs aan onze cursisten en maken eigenwijze keuzes als het gaat om ons onderwijs.

We geloven dat je jezelf mag zijn met je eigen specifieke talenten.

MISSIE

null

Foxtaal streeft ernaar om met behulp van kwalitatief taalonderwijs en maatschappelijke betrokkenheid de cursisten te ondersteunen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun specifieke talenten en zelfredzaamheid. 

Dit doen we door inzet van ons netwerk en door voortdurend ons onderwijs te innoveren  en door inzet van creativiteit en ondernemerschap.

VISIE

null

Ieder mens is waardevol en heeft unieke talenten. Wij combineren taal en talent op zo’n wijze dat onze cursisten hun potentieel zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en benutten.

Ons team

Fox team

null

Marleen Rezaie-Delbeek
Manager/Directrice

Wouter de Vos
Coördinator

Saskia Daanje
Coördinator

Marion de Vos
Vrijwilligerscoördinator

Marc Daverveldt
Financiële medewerker

Meryem Benali
Front office

Ida Alavi
PR en Marketing medewerkster

Onze aanpak

Foxtaal biedt een uniek systeem van cyclisch werken op verschillende niveaus. Het zogenaamde ‘badjessysteem’. Het badjessysteem is algemeen bekend bij de zwemlessen. Voldoe je aan de eisen van een bepaald niveau? Dan stroom je door naar het volgende ‘badje’ ofwel niveau. Dit systeem stelt de docent in staat om het aanbod voor elke cursist passend te maken.

Methode

Foxtaal staat bekend om de veilige en prettige leeromgeving, waar veel oog is voor de individuele cursist (de VOS-aanpak: Vooral praktijkgericht – Oog voor de cursist – Soepele doorstroom). In ons dagelijks handelen zijn enkele bouwstenen belangrijk: 


Samenwerking

Samen kan je meer dan alleen. We vinden het belangrijk dat er goed wordt samengewerkt tussen cursisten, team, buurt en externen. Vanuit een open houding en dialoog tussen alle geledingen. Voor onze houding, ons handelen en ons gedrag nemen wij verantwoordelijkheid. We willen graag de samenwerking aangaan met partners in de directe schoolomgeving en dienstverlenende instanties rondom de cursisten die willen bijdragen aan onze missie en visie. Wij willen laagdrempelig te benaderen zijn. 


Talent

We hebben oog voor de talenten van onze cursisten en willen hun stimuleren hier gebruik van te maken. Daarom helpen we onze cursisten met het ontdekken van hun passie en hoe ze deze kunnen inzetten. Eigenaarschap voor eigen ontwikkeling en leren willen wij centraal stellen. Daarom stellen we onze cursisten steeds de vraag: wat kan je met jouw talenten voor een ander betekenen?


Kwaliteit

We werken continu aan het op orde hebben van onze basiskwaliteit. Hiervoor werken we handelings- en opbrengstgericht. Zo bereiden we onze cursisten voor op kennis en vaardigheden die zij nodig zullen hebben in het dagelijks leven. We bieden zo veel mogelijk maatwerk, zodat elke cursist gemotiveerd blijft om te leren. Vanuit een lerende cultuur willen we werken aan een onderzoekende en ontwerpende cultuur waarbij aandacht is voor het (creatieve) proces met een resultaat van goede kwaliteit. 

Kinderoppas

Vanuit de Sociale Redzaamheid wordt door Foxtaal tijdens de lessen in Voorburg kinderoppas verzorgd door vrijwilligers. Deze oppas sluit naadloos aan op de lestijden en lost hiermee een groot knelpunt voor het volgen van taallessen voor ouders op. 


Inburgeraars komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Ze hebben vaak moeite om opvang te vinden tijdens taallessen. Daardoor moeten ze eerder weg dan wel later beginnen. De flexibiliteit van de gewone kinderopvang is beperkt. Daarom kunnen inburgeraars onder voorwaarden ook gebruikmaken van de kinderoppas. De kinderoppas is voor kinderen van deze cursisten tijdelijk en alleen mogelijk zolang er geen plaats is bij de gewone kinderopvang. Er moet ook een bijdrage worden betaald voor de oppas.

Samenwerkingspartners

null